Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten.

Het is een lichamelijke en ervarings georiënteerde therapie waarbij emotionele, psychische en sociale aspecten worden betrokken in de behandeling.
De psychosomatisch fysiotherapeut werkt samen met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts.

Lichamelijke klachten:

 • Spanningsklachten: stijve pijnlijke spieren, gewrichtsklachten, hoofdpijn, buikpijn, rugklachten.
 • Vermoeidheid en/ of slaapproblemen.
 • Medisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.
 • Hyperventilatie, borst, keel en kaakklachten.
 • Chronische ziekte met gecompliceerde acceptatie of context.
 • Verminderd gevoelscontact met het lichaam en emoties.

Psychische klachten:

 • Angst en paniek.
 • Somberheid en stemmingswisselingen.
 • Uitputting.
 • Onrust, prikkelbaar, gespannen.
 • Concentratie problemen.

Arbeidsgerelateerde klachten:

 • Werkstress.
 • Overspannen.
 • Burn out.

Doel van de therapie:

 • Inzicht bevorderen over het ontstaan en de instandhouding van fysieke spanningsklachten.
 • Herstel van evenwicht tussen spanning en ontspanning.
 • Een verbeterd contact met lichaam en gevoel. Gevoelens leren voelen en hanteren.
 • Bevorderen van vertrouwen in het lijfelijk functioneren, een positief zelfbeeld en zelfgevoel.

Therapie vormen:

 •  Mindfullness (aandachtstraining en bewustwording).
 • Lichaamsbewustwording, relaxatieoefeningen, ademtherapie.
 • Lichaamsgericht mentaliseren: leren stilstaan bij lichaam, innerlijke belevingen en gedachten.
 • Lichaamswerk en rollenspellen.
 • Exposure.

Psychosomatische fysiotherapie voor kinderen

Het kind pendelt in zijn groei tussen groter worden en klein zijn.
Zelfstandiger worden en tegelijkertijd ondersteuning nodig hebben.
Onafhankelijker worden met genoeg houvast.

In deze groei krijgt het kind te maken met allerlei nieuwe ervaringen en prikkels.
Het verwerken en hanteren van deze nieuwe ervaringen noem je regulatie.
Regulatie is belangrijk om weer tot een evenwicht te komen wanneer iets je uit balans heeft gebracht.
We reguleren de hele dag alleen zijn ons daar vaak niet van bewust.

Zo kan het voorkomen dat een kind dusdanig uit balans raakt, dat het niet meer lukt om in evenwicht te komen. Een combinatie van omstandigheden, omgevingsfactoren en interne factoren spelen hierin een rol. Het kind kan dan bijvoorbeeld het gevoel missen van stabiliteit, rust, zekerheid, ontspanning en plezier. Zo kunnen er klachten ontstaan van lichamelijk en psychische aard. Hierbij kan gedacht worden aan spanning, angst en onzekerheid, chronische pijnklachten en vermoeidheid. De juiste ondersteuning is belangrijk om tot een goed evenwicht te komen.

De psychosomatische fysiotherapie is contactgericht. Ik richt mij op het creëren van een veilige ruimte voor het kind om te kunnen voelen en zichzelf te kunnen uiten. Beweging, spel en ontspanning helpen het contact met het eigen lijf te ervaren en vergroten het zelfvertrouwen. Op het moment dat gevoelens bewust worden ervaren en ontladen, kan de spanning zakken.

Regelmatig betrek ik ouders in de behandeling. Op die manier blijven zij betrokken en kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen.