Fysiotherapeutische zorg tijdens Corona – nieuwe update

Vanaf 11 mei gaan wij onze fysiotherapeutische zorg weer uitbreiden.

Indien de fysiotherapeut beslist dat de ernst van uw klacht of blessure maakt dat behandeling op afstand niet voldoende resultaat geeft, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden op de praktijk behandeld worden. Zolang op afstand behandelen mogelijk is zullen wij dit zoveel mogelijk blijven doen, telefonisch en middels videobellen. Dit om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Voorafgaand aan elk consult op de praktijk zullen wij u telefonisch een aantal vragen stellen om te beoordelen of zo’n consult daadwerkelijk nodig is:

  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld

Blijf thuis en bel ons voor overleg indien u 24 uur voorafgaand aan de afspraak alsnog een van deze bovenstaande vragen met ‘ja’ moet beantwoorden.

Tenslotte is een telefonische of schriftelijke bevestiging van uw afspraak nodig om op de praktijk te komen.
Als u vervolgens op de praktijk komt, moet u zich houden aan de volgende regels:

  • Bij binnenkomst handen desinfecteren.
  • Kom alleen, laat u niet vergezellen door een partner of begeleider.
  • Kom niet te vroeg, kom uiterlijk 5 minuten voor de afspraak binnen.
  • Er mogen maximaal 2 mensen in de wachtkamer aanwezig zijn; zijn die er al, wacht dan buiten.
  • U kunt geen gebruik maken van het toilet.

Voor uw en onze veiligheid zullen wij op de praktijk gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en wij zullen de gebruikte materialen en ruimtes in onze praktijk desinfecteren volgens de richtlijnen van het RIVM.