Zorgverzekering 2024

Als u verzekerd bent voor fysiotherapie mogen wij de kosten van uw behandeling declareren bij uw zorgverzekeraar.
Voor 2024 hebben wij met bijna alle verzekeraars een contract, behalve met Zorg & Zekerheid, Caresq en Just.

Indien u in 2024 bij Zorg & Zekerheid of bij Just verzekerd blijft, kunt u nog steeds bij ons terecht en van onze diensten gebruik maken.
Mocht u fysiotherapie uit de aanvullende verzekering nodig hebben dan krijgt u een factuur van ons en deze kunt u indienen bij Zorg &Zekerheid, Caresq (eucare) of bij Just.
U krijgt dan een klein deel van het factuur door Zorg & Zekerheid, Caresq of Just vergoed.

Nieuwe collega

Sinds kort werkt er bij de Groepspraktijk Weteringstraat een nieuwe collega.
Hieronder een introductie van Sophie Chavannes.

Sophie is algemeen fysiotherapeut sinds 2015. De afgelopen jaren heeft ze zich naast de behandeling van algemene klachten aan het bewegingsapparaat verder ontwikkeld en met name toegelegd op de behandeling van aanhoudende pijnklachten, psychosomatische klachten, angst- en spanningsklachten en klachten van de bekkenbodem (zoals bijvoorbeeld incontinentieklachten of zwangerschap gerelateerde klachten). Hiervoor heeft ze verschillende cursussen en opleidingen gevolgd.

Haar doel in de behandelingen is om samen met patiënten te ontdekken welke factoren invloed hebben op het ontstaan, blijven bestaan of terugkeren van klachten en hulp te bieden bij het beïnvloeden van deze factoren om zo het herstel te bevorderen. Hierbij kijkt ze naar de patiënt als geheel en werkt ze aan herstel van het contact met het eigen lichaam waardoor lichaamssignalen weer makkelijker opgemerkt kunnen worden.

Daarnaast volgt zij op dit moment de opleiding tot haptotherapeut. Met haptonomie richt ze zich meer op het verhaal achter het ontstaan van de klacht. Fysieke klachten zijn vaak onbewust een uiting van wat er zich in de psyche afspeelt. Bewustwording hiervan kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel.

Wat is Chronische pijn en Centrale Sensitisatie

Chronische pijn komt vaak voor o.a bij langdurige lage rugpijn, schouderpijn, nekpijn of whiplash of fibromyalgie.

Chronische pijn wordt vaak gedefinieerd als pijnklachten die langer aanwezig zijn dan drie maanden, zonder duidelijke weefselschade of als pijn die te lang aanhoudt na het ontstaan van weefselschade.

Acute pijn daarentegen ontstaat vaak direct na een ongeval, bijvoorbeeld bij een verdraaiing van de knie, het verzwikken van de enkel of na een operatie waarbij er wel sprake is van duidelijke weefselbeschadiging. De pijn treedt direct op bij het verrekken van een knieband of het scheuren van enkelbanden of door een incisie bij een operatie.

Hierbij heeft pijn een specifiek doel, namelijk dat je rekening moet houden met een bepaald lichaamsdeel om verdere weefselschade te voorkomen. Bijvoorbeeld door het nemen van gedoseerde rust, tijdelijk stoppen met bepaalde activiteiten, die de klachten verergeren etc.

Veel patiënten met chronische pijn krijgen na een bezoek aan een medisch specialist te horen dat er niets te vinden is wat de aanhoudende pijn veroorzaakt. Kortom er is geen medische verklaring voor te vinden.

En dat frustreert, geeft onrust en geeft het gevoel niet begrepen te worden. Mensen gaan hierdoor ´shoppen´ in het medisch circuit om een verklaring te kunnen krijgen voor hun aanhoudende pijn met teleurstellende resultaten als gevolg.

Waarom blijft de pijn zo lang aanhouden terwijl er geen weefselschade (meer) is?
Dat kan komen doordat de pijn (nociceptie) tijdens de acute fase zeer ernstig of langdurig was.

Verder kunnen ook gedragsmatige en/of psychologische factoren een rol spelen. Denk hierbij aan angst, depressie of negatieve associatie van eerder ervaringen van pijn.

Na de acute fase verdwijnt de sensitisatie bij de meeste mensen maar bij sommigen kan het langer aanhouden en dan spreken we van centrale sensitisatie. Wat is dat precies?

 

Centrale Sensitisatie kun je als het volgt definiëren: een versterkt pijnsignaal binnen het centrale zenuwstelsel, terwijl er geen sprake meer is van weefselschade. Het pijnsysteem is overgevoelig geworden.

Dit verhoogde pijngevoel (hypersensitiviteit) is niet in verhouding met de aandoening. Er is als het ware een abnormale versterking van pijnprikkels in het centrale zenuwstelsel wat gegeneraliseerde wijdverspreide hypersensitiviteit geeft.

Dat kan zich uiten in overgevoeligheid voor prikkels zoals fel licht, harde geluiden, smaak, overgevoelige huid etc. Stress kan ook de klachten verergeren.

Veel mensen passen dan hun gedrag aan en vermijden bepaalde bewegingen uit angst om de pijn erger te maken. Daardoor kan bewegingsangst ontstaan met alle negatieve gevolgen van dien.

Als je minder beweegt gaat de conditie, kracht, flexibiliteit, mobiliteit van je lichaam achteruit en kom je terecht in een vicieuze cirkel.
Het is daarom belangrijk dat hulpverleners de patiënt goed informeren over chronische pijn. Als de patiënt niet goed geïnformeerd wordt, blijft de pijn bedreigend.

Daarom is educatie over pijnfysiologie belangrijk zodat de patiënt het mechanisme van centrale sensitisatie leert begrijpen en de ongunstige invloed van psychologische en gedragsfactoren op het herstel leert herkennen en kan veranderen.

Het is essentieel, dat een patiënt eerst duidelijk een verklaring heeft voor de pijnklachten, voordat je je gaat richten op het herstellen van bewegen.

Door te bewegen doorbreek je juist de vicieuze cirkel en daarmee ontwikkel je pijnmodulerende effecten op het centrale zenuwstelsel, bijvoorbeeld middels een graded activity programma. Dit is een vorm van oefentherapie waarbij je geleidelijk aan meer en beter gaat bewegen.

Deze graded activity kan bestaan uit een rustige opbouw van gedoseerd bewegen van bijvoorbeeld activiteiten of handelingen die als bedreigend worden ervaren.

Hieronder een interessant filmpje over chronische pijn en hoe er mee om te gaan:

Understanding Pain in less than 5 minutes, and what to do about it!

 

Elies Zwager
fysio-manueeltherapeut
Groepspraktijk Weteringstraat

Wat is Mentaliseren?

Bij ons op de praktijk  worden regelmatig mensen doorverwezen met klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten. Die worden behandeld door onze collega Refke Homma die gespecialiseerd is in Psychosomatische fysiotherapie. Een onderdeel van de therapie is Mentaliseren.

Mentaliseren is ‘stilstaan bij lichaam én geest’

Stilstaan bij lichaam en geest speelt een belangrijke rol tijdens de behandeling.
Therapeuten en wetenschappers noemen dit ook wel ‘mentaliseren’. Wat is mentaliseren nu precies?

Mentaliseren is het vermogen lichaamssignalen waar te nemen, zoals spanning in je spieren of een zwaar gevoel in je benen.

Mentaliseren is dat je beseft dat deze lichaamssignalen te maken kunnen hebben met innerlijke ervaringen zoals emoties, gedachten, herinneringen of neigingen.

Mentaliseren is wanneer je bijvoorbeeld merkt dat je spieren gespannen zijn en je je afvraagt: “ wat gebeurt er nu bij mij van binnen?”

Lichamelijke gewaarwordingen zijn vaak onlosmakelijk verbonden met innerlijke ervaringen. Denk je aan iets wat je ontroert dan kun je bijvoorbeeld een brok in je keel voelen of trillende ledematen hebben als je ergens van schrikt.

Mentaliseren is dus aanvoelen dat lichamelijke en innerlijke ervaringen een geheel vormen.

Door te mentaliseren kun je ook de lichamelijke uitdrukking van anderen beter begrijpen.

Mentaliseren is een universele menselijke capaciteit. Alle mensen kunnen het in meer en mindere mate.

Het stilstaan bij elkaars lichamelijke en innerlijke belevingen ervaren veel mensen als persoonlijk contact. Een persoonlijke relatie met de ander is dan ook een belangrijk ingrediënt van mentaliseren.

Wat zijn de gevolgen van onvoldoende mentaliseren?

Wanneer je (onverklaarde) lichamelijke klachten hebt zoals pijn, vermoeidheid of uitvalsverschijnselen kan je aandacht geheel in beslag genomen worden door de klachten. Of je wendt je aandacht juist af van wat je lichamelijk en innerlijk beleeft.

In beide gevallen heb je minder aandacht voor allerlei andere lichaamssignalen en innerlijke ervaringen. Je vermogen tot mentaliseren neemt af, wat herstel belemmert.

Enkele voorbeelden:

  • Je werkt hard en merkt niet hoe zwaar je lichaam voelt en ook niet dat je je moe en teleurgesteld voelt en behoefte hebt om te gaan zitten en met iemand te praten. Je gaat door met werken en put jezelf uit. Dit veroorzaakt nog meer lichamelijke klachten.
  • Je merkt bepaalde emotie niet meer op. Je voelt dat je hart sneller klopt en het bloed naar je hoofd stijgt, maar beseft niet dat het een signaal is dat je boos bent. Je wordt steeds bozer, verdrietiger of angstiger en gespannen maar beseft het niet. Dit kan lichamelijke klachten versterken.
  • Je kunt niet goed meer uitdrukken wat je lichamelijk en innerlijk ervaart. Anderen begrijpen je niet en er ontstaan allerlei communicatieproblemen. Hierdoor voel je je vaak eenzaam en boos, wat lichamelijke klachten kan versterken.
  • Je ervaart steeds minder contact met anderen en je voelt je vaak ‘niet gezien’ en niet erkend. Dit veroorzaakt vaak emoties als somberheid of woede die klachten kunnen versterken.

Meer weten?

Meer informatie over mentaliseren kun je vinden op ontspanninginfo.nl.

Op deze website vind je interessante tips en adviezen hoe je beter kunt omgaan met stress,  zie het artikel: Mentaliseren – een effectieve behandelmethode bij stress!

Houdingsadviezen bij nek- en rugpijn

Veel mensen komen bij ons op de praktijk met nekklachten en rugklachten die voor een groot deel veroorzaakt worden door een verkeerde lichaamshouding.
Voorbeelden van een verkeerde houding zijn langdurig onderuit gezakt zitten achter de computer of op de bank, verkeerd tillen, langdurige statische handelingen, met opgetrokken schouders zitten, stress, etc.
Met de juiste adviezen en tips kunt u van uw nekklachten en/of rugklachten afkomen.

Een van de tips is om regelmatig micropauzes te nemen als u veel achter de computer moet werken: het advies is om na elke 30 min werken een micropauze van 3 minuten te nemen.

Meer tips en adviezen voor een juiste houding bij nekpijn en rugpijn of het voorkomen van deze klachten kunt u vinden via deze link.

Mocht u ondanks de tips en adviezen nog erg veel last hebben van uw nek en / of rug neem dan gerust contact op met de Groepspraktijk Weteringstraat (Amsterdam Centrum). We helpen u graag verder om van uw klachten af te komen.